Konstituerande sammanträde för Föreningen AMPRNet Stockholm